Choose your favorite mobile devices:  

Nobunaga no Shinobi: Anegawa Ishiyama-hen Info:

Plot Summary:Aired: Apr 7, 2018.

Nobunaga no Shinobi: Anegawa Ishiyama-hen Episodes: