Choose your favorite mobile devices:  

Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu Hatsukoi Info:

Plot Summary: Bungaku Shoujo OVA that was included in Bungaku Shoujo: Miranai no Shousin Limited Edition.

Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu Hatsukoi Episodes: